اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
زیست شناسی خودشناسی خداشناسی

زیست شناسی خودشناسی خداشناسی

با زیست شناسی می توان خود را شناخت و هرکس خود را و ضعف خود را بشناسد خدای خود را و عظمت خالق را بهتر درک می کند به فرمایش حضرت علی(ع): من عرف نفسه فقدعرف ربه

زیست شناسی خودشناسی خداشناسی

با زیست شناسی می توان خود را شناخت و هرکس خود را و ضعف خود را بشناسد خدای خود را و عظمت خالق را بهتر درک می کند به فرمایش حضرت علی(ع): من عرف نفسه فقدعرف ربه

با زیست شناسی می توان خود را شناخت و هرکس خود را و ضعف خود را بشناسد خدای خود را و عظمت خالق را بهتر درک می کند
به فرمایش حضرت علی(ع): من عرف نفسه فقدعرف ربه

سوالات و جزوه ژنتیک جمعیت سال چهارم تجربی

دبیر زیست شناسی | سه شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۳ ق.ظ
 • ۱۶ آذر ۹۵ ، ۰۰:۰۳
 • دبیر زیست شناسی

مجموعه سوالات امتحانات نهایی درس زیست شناسی2 | سوم تجربی از سالهای 1386 تا 1394

دبیر زیست شناسی | دوشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۴۶ ق.ظ

پرچم ایران1                                                                                                                                    پرچم ایران1

برای دریافت سوالات بهمراه پاسخ تشریحی آنها روی هرمورد کلیک کنید

  1381

دریافت سؤال خردادماه 1381

دریافت سؤال شهریورماه 1381

دریافت سؤال دیماه 1381

1382

دریافت سؤال خردادماه 1382

دریافت سؤال شهریورماه 1382

دریافت سؤال دیماه 1382

1383

دریافت سؤال خردادماه 1383

دریافت سؤال شهریورماه 1383

دریافت سؤال دیماه 1383

1384

دریافت سؤال خردادماه 1384

دریافت سؤال شهریورماه 1384

دریافت سؤال دیماه 1384

1385

دریافت سؤال خردادماه 1385

دریافت سؤال شهریورماه 1385

دریافت سؤال دیماه 1385

1386

دریافت سؤال خردادماه 1386

دریافت سؤال شهریورماه 1386

دریافت سؤال دیماه 1386

1387

دریافت سؤال خردادماه 1387

دریافت سؤال شهریورماه 1387

دریافت سؤال دیماه 1387

1388

دریافت سؤال خردادماه 1388

دریافت سؤال شهریورماه 1388

دریافت سؤال دیماه 1388

1389

دریافت سؤال خردادماه 1389

دریافت سؤال شهریورماه 1389

دریافت سؤال دیماه 1389

1390

دریافت سؤال خردادماه 1390

دریافت سؤال شهریورماه 1390

دریافت سؤال دیماه 1390

1391

دریافت سؤال خردادماه 1391

دریافت سؤال شهریورماه 1391

دریافت سؤال دیماه 1391

1392

دریافت سؤال خردادماه 1392

دریافت سؤال شهریورماه 1392

دریافت سؤال دیماه 1392

1393

دریافت سؤال خردادماه 1393

دریافت سؤال شهریورماه 1393

دریافت سؤال دیماه 1393

1394

دریافت سؤال خردادماه 1394

دریافت سؤال شهریورماه 1394

دریافت سؤال دیماه 1394

لینک دریافت سؤالات خرداد 1395 بعد از برگزاری امتحان در همین مکان
 • ۲۰ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۰:۴۶
 • دبیر زیست شناسی

سؤالات و پاسخ تشریحی آزمون فصل 11 چهارم تجربی- قارچ ها

دبیر زیست شناسی | يكشنبه, ۲۹ فروردين ۱۳۹۵، ۱۰:۰۰ ق.ظ

دانش آموزان عزیز سال چهارم:

سؤالات تستی آزمون قارچ ها و پاسخ تشریحی آنها را از لینک های زیر دریافت نمائید

دریافت سؤالات               دریافت پاسخ تشریحی

                    موفق باشید انشاءا...
 • ۲۹ فروردين ۹۵ ، ۱۰:۰۰
 • دبیر زیست شناسی

تست روز 5

دبیر زیست شناسی | يكشنبه, ۲۹ فروردين ۱۳۹۵، ۰۱:۴۹ ق.ظ


تست روز (5)

همه ............. که دارای ............ هستند ، ............. دارند.

 

الف) تاژکداران چرخانی – پوشش سلولزی – لایه سیلیسی

ب) آغازیان کپک مانندی – زندگی هتروتروفی – سلول تاژکدار

ج) دیاتوم هایی – دیواره سیلیسی – پوسته ای با تزئینات خاص

د) مژکدارانی – دو هسته – دو نوع واکوئل
 • ۲۹ فروردين ۹۵ ، ۰۱:۴۹
 • دبیر زیست شناسی

سؤالات و پاسخ تشریحی آزمون فصل 9 چهارم تجربی- ویروس ها و باکتری ها

دبیر زیست شناسی | شنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۵، ۱۰:۵۳ ب.ظ

دانش آموزان عزیز سال چهارم:

سؤالات تستی آزمون ویروس ها و باکتری ها و پاسخ تشریحی آنها را از لینک های زیر دریافت نمائید

دریافت سؤالات               دریافت پاسخ تشریحی

                    موفق باشید انشاءا...
 • ۲۸ فروردين ۹۵ ، ۲۲:۵۳
 • دبیر زیست شناسی

تست روز 4

دبیر زیست شناسی | پنجشنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۵، ۰۶:۵۷ ق.ظ


تست روز (4)

اسپورانژها همگی  ..........

 الف) ساختاهای تولیدمثلی پرسلولی هستند.

ب) توانایی تولید هاگ های متنوع را دارند.

ج) هاگ هایی می سازند که با باد منتشر می شوند.

د) ساختارهای دیپلوئیدی اند.

پاسخ تشریحی سؤال را در ادامه مطلب ببینید

 • ۲۶ فروردين ۹۵ ، ۰۶:۵۷
 • دبیر زیست شناسی

سؤالات و پاسخ تشریحی آزمون آغازیان فروردین 94

دبیر زیست شناسی | سه شنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۵، ۱۱:۴۸ ق.ظ

دانش آموزان عزیز سال چهارم سؤالات تستی آغازیان و پاسخ تشریحی آنها را از لینک های زیر دریافت نمائید

دریافت سؤالات               دریافت پاسخ تشریحی

                   

موفق باشبد انشاءا...

 • ۲۴ فروردين ۹۵ ، ۱۱:۴۸
 • دبیر زیست شناسی

تست روز 3

دبیر زیست شناسی | سه شنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۵، ۱۲:۳۰ ق.ظ

تست روز (3)


چندمورد ،جمله زیر را به شکل نادرستی تکمیل می کند؟

 هرتاژکدار چرخان .........."

الف) دو تاژک دارد.

ب) شکل غیرمتعارف دارد.

ج) یک پوشش حفاظتی از جنس سلولز دارد که با لایه ای از سیلیس پوشیده شده است

د) که پوشش حفاظتی از جنس سلولز دارد و با لایه ای از سیلیس پوشیده شده است ، شکل غیر متعارف دارد.

1) 4                  2) 3                  3) 2                  4) 1

***پاسخ تشریحی در ادامه مطلب***


 • ۲۴ فروردين ۹۵ ، ۰۰:۳۰
 • دبیر زیست شناسی

تست روز 2

دبیر زیست شناسی | سه شنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۵، ۱۲:۱۳ ق.ظ


تست روز 2

چندمورد ،جمله زیر را به شکل صحیحی تکمیل می کند؟

 

"تاژکداران چرخانی که .........."

 

الف) توانایی تولید سم دارند ، بسیار کمترازانواع دوتاژکی اند.

ب) دارای سیلیس اند ، لزوماً سلّولز نیز در ساختار خود دارند.

ج) اَشکال غیرمتعارف دارند ، واجد دو نوع ماده آلی و معدنی مختلف در پوسته خود هستند.

د) ساکن آب شور اند ، فراوانتر از انواع ساکن آب شیرین اند.

1) 4                  2) 3                  3) 2                  4) 1


موفق باشید انشاء ا...الف) تعداد کمی از تاژکداران چرخان سم های قوی تولید می کنند.درحالیکه بیشتر تاژکداران چرخان دو تاژک دارند.

ب و ج ) بیشتر تاژکداران چرخان(نه همه) یک پوشش حفاظتی از جنس سلولز دارند که اغلب (نه همیشه)با لایه ای از سیلیس پوشیده شده است)یعنی هر تاژکدار چرخان که سیلیس دارد سلولز هم دارد اما هرکدام سلولز دارد لزوماً سیلیس ندارد)

د) انواع کمی از این تاژکداران در آب شیرین و بیشتر آنها در دریاها زندگی می کنند

 

زیست چهارم صفحات 234 و 235

موفق باشید انشاء ا...

 • ۲۴ فروردين ۹۵ ، ۰۰:۱۳
 • دبیر زیست شناسی

تست روز 1

دبیر زیست شناسی | دوشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۵، ۱۱:۴۲ ق.ظ

باسلام خدمت دانش آموزان کنکوری

از امروز انشاءالله هرروز یک تست نکته دار در این بخش قرارداده می شود و پاسخ آن در کنار تست روز بعد ارائه خواهدشد

امیدوارم به افزایش دانش کنکوری شما کمک کند

و این اولین تست روز :

         کدام عبارت، نادرست است؟

         شاخه ای از آغازیان، که خویشاوندی آشکاری با تاژکداران جانوری دارند:

 

             1)      همانند بیش تر تاژکداران چرخان، دو تاژک دارند

             2)      برخلاف دیاتوم ها، فاقد توانایی تقسیم میوز هستند

             3)      برخلاف کلامیدوموناس، فاقد توانایی تثبیت CO 2هستند

             4)      همانند پیچیده ترین و غیرمعمو لترین آغازیان، ساکن آب شیرین هستند.۳ شاخه ی اوگلناها، ارتباط خویشاوندی آشکاری با تاژکداران جانوری دارند.

           حدود 1/3 از اوگلناها کلروپلاست دارند و فتوسنتزکننده اند و دارای            

                توانایی تثبیت   CO 2      هستند

                 سایر گزینه ها، صحیح اند

موفق باشید

 • ۲۳ فروردين ۹۵ ، ۱۱:۴۲
 • دبیر زیست شناسی